Start Tjänster mHealth Företaget Kontakt

 

Kiwok-Puff-1.pngKiwok-Puff-2.png

mHealth

Verksamhetsnyttan med mobila lösningar är väl dokumenterad inom traditionella kommersiella områden med stora krav på säkerhet som bank och finans.

Mobila vårdlösningar bidrar till att förbättra hälso- och sjukvården genom att de ökar patientsäkerheten, kortar ned tiden till diagnos och ökar tillgängligheten till vårdresurserna, sammantaget en mer kostnadseffektiv vård. Patienten kan få hjälp att bli uppkopplad lokalt medan analysen kan utföras där expertis finns, vilket särskilt gynnar äldre personer.

En mobil insamling av mätdata innebär att patienten kan var uppkopplad utanför sjukhuset till dess en sällan-händelse inträffar eller så länge som vårdgivaren anser det relevant för att fastställa patientens diagnos. Till skillnad från traditionella insamlingsmetoder, har mobila lösningar möjligheten att mäta under obegränsat lång tid och kapacitet att distribuera mätdata kontinuerligt. 

Den som skall analysera patientdata vinner tid på att patienterna levererar data på distans under den tid som är nödvändig för att kunna diagnostiseras. Idag gör man i genomsnitt 4 stycken långtidsmätningar av EKG per patient för att hitta orsaken till det upplevda symtomet. Med tanke på det stora antal personer som upplever symtom på hjärtåkommor, krävs det stora resurser för att ta hand om dessa. En tidig diagnos kan genom förebyggande vård hindrar att många senare i livet får svårare hjärtproblem. Här är mobil EKG monitorering en effektiv teknik.

Patientnytta med mobilt BodyKom

·        BodyKom utrustningen är liten och lätt att bära och hantera.

·        Patienten kan bära utrustningen i alla sammanhang utan att det är generande.

·        Patienten kan bära utrustningen så längs som behövs för att identifiera ett eventuellt problem eller för att säkert kunna avskriva eventuella problem. Det betyder att patienten inte behöver komma in till sjukhuset för att leverera sina diagnosdata.

·        När mätningen sker mobilt på distans kan patienten besparas resor och besök hos specialist.

Läs mer om mHelath via länkarna nedan;

European Connected Health Alliance
http://www.echalliance.com/

mHealth Alliance
http://www.mhealthalliance.org/

Open mHealth
http://openmhealth.org/

WHO
http://www.who.int/goe/mobile_health/en/

CTMH, Center for Technology in Medicin and Health
http://www.ctmh.se/fellowships/index.php

NovaMedTech
http://novamedtech.se/

The Internet of Things Council
http://www.theinternetofthings.eu/

Latest-News.png

___________________________________

___________________________________

2016-04-22
Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt 
för befintliga aktieägare.

Styrelsen i Kiwok Nordic har beslutat genomföra en nyemission om högst
5 000 000 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 B-aktier med tecningskursen
2,50 kronor. Avstämingsdag är 28/4 och teckningstiden är from den 3/5 tom den 18/5 2016. Bolagets aktieägare skall ha rätt att 

teckna de nya aktierna, varvid 17 aktier 

oavsett serie ger rätt att teckna 2 nya aktier. 

   Läs mer

2015-11-30
Teckningen av Kiwoks konverteringslån 2015-2018 med 8% ränta har förlängts till 2015-12-21

Mellan den 30/11 och den 21/12 2015 kan Du teckna Dig för Kiwoks konverteringslån som i första hand erbjuds innehavarna av konverteringslån KV1B. Mer information på startsidan.

Kiwok Nordic Brev till aktieägarna
Villkor och anvisningar KV3B
Anmälningssedel
Konvertibelvillkor, KV3B

2015-07-01
Bolagsstämmokommuniké

Kiwok Nordic AB (publ) har den 28/5 hållit årsstämma samt den 25/6 hållit fortsatt bolagsstämma och extra bolagsstämma.

Årsstämma och extra bolagsstämma

2015-06-24
Publicering av dokument inför bolagsstämman den 25/6

Fullmaktsformulär
Årsredovisning
Förslag Kvittningsemission
Styrelsens redogörelse vid betalning genom kvittning
Beslutsförslag bemyndigande
Beslutsförslag Incitamentsprogram

2015-06-11
Kallelse till bolagsstämmor

Kiwok håller fortsatt bolagsstämma torsdagen den 25 juni 2015 15:00 och extra bolagsstämma samma dag 15:30 i KTH:s lokaler, hiss B, våning 3, Kistagången 16 i Kista.

Läs mer om kallelse till fortsatt bolagsstämma: Kallelse

Läs mer om kallelse till extra bolagsstämma: Kallelse

2015-05-07
Publicering av dokument inför årsstämman den 28/5

Fullmaktsförmulär
Beslutsförslag Bemyndigande
Beslutsförslag Incitamentsprogram2015-04-29
Kallelse till årsstämma
Kiwok Nordic håller årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 klockan 15:00 i KTH:s lokaler, hiss B, våning 3, Kistagången 16 i Kista.

Läs mer

2015-04-17
Förlängning av teckningsperioden för Kiwoks 8% konvertibel riktad till allmänheten
Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående emissionen av konvertibler med 8% ränta till och med fredagen den 8 maj 2015 från det tidigare datumet 17 april 2015. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheter att teckna konvertibeln.

Läs mer om bolagets pågående nyemission på www.kiwok.se.


2015-03-30

Teckna Kiwoks konvertibellån 2015 – 2017 med 8 % ränta.
Fram till och med den 17/4 2015 kan Du teckna Dig för Kiwoks konvertibel som erbjuds bolagets aktieägare och andra investerare. Lånet som är om maximalt 3 Mkr löper t.o.m. år 2017 med en årlig ränta om 8 %. Konverteringsrätten innebär en möjlighet för innehavaren att under 2017 konvertera sin fordran till nyemitterade B-aktier i Kiwok till kursen 6,50 kr. Likviden kommer att användas för lansering av wellnessprodukten och omläggning av tidigare upptagna lån som löper på mindre förmånliga villkor samt ger den bolaget större möjlighet att genomföra den planerade expansionsemissionen och listningen vid en tidpunkt som är optimal för bolaget och aktieägarna.2014-11-25

Kiwok Nordic förlänger teckningstiden i den pågående nyemissionen riktad till bolagets nuvarande aktieägare till och med den 16/12 kl. 17:00

Las mer

___________________________________

2014-07-07

Kiwok Nordic har genomfört nyemission.

Las mer

___________________________________

2014-06-19

Kiwok Nordic har den 18 juni hållit årsstämma.

Las mer

___________________________________

2014-06-16

Kiwok utser ny vd och förlänger teckningstiden i emissionen..

Las mer

___________________________________

2014-05-28

Kiwok förlänger teckningstiden i emissionen..

Las mer

___________________________________

2014-05-21

Kallelse till årstämma i Kiwok Nordic den 18 juni 2014.

Las mer

___________________________________

2014-04-25

Kiwok Nordic genomför riktad nyemission.

Las mer

___________________________________

2014-02-14

Kiwok Nordic avslutar emission.

Las mer

___________________________________

2014-01-21

Kiwok Nordic genomför en ny affär med Landstinget Blekinge.

Las mer

___________________________________

2013-12-11

Kiwok Nordic förlänger teckningstiden i emissionen. Teckning pågår till den 31 januari 2014.

Las mer

___________________________________

2013-11-19

Kiwok Nordic offentliggör informationsmemorandum.

Las mer

___________________________________

2013-11-19

Delårsrapport 3 jan - sep 2013.

Las mer

___________________________________

2013-11-08

Kiwok genomför kapitalanskaffning.

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ) beslutade den 7 november 2013, med

stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2013, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Las mer

___________________________________

2013-06-19

Kiwok erhåller CE-märkning. Kiwok Development AB har genomgått en nu avslutad process för CE-märkning och ISO certifiering.

Las mer

___________________________________

2013-05-03

Stämmokommuniké från årsstämma

Kiwok Nordic AB (publ) har den 2 maj 2013 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Las mer

___________________________________

2013-04-10

Besök Kiwoks monter (B03:20) tillsammans med HP, Intel och Ascom på Vitalis - Nordens största mötesplats för framtidens vård och omsorg - på Svenska mässan i Göteborg den 16 - 18 april.

Las mer

___________________________________

2013-04-03

Kiwok Nordic kallar till årsstämma

torsdagen den 2 maj 2013.

Las mer

___________________________________

2013-03-19

Kiwok Nordic blir partner i iPack

Kiwokhar tillsammans med övriga partners tecknat avtal om anslutning till iPack för forskningsprojektets fas tre.

Las mer

___________________________________

2013-02-04

Kiwok genomför sammanläggning

av aktier.

Las mer

___________________________________

2012-12-18

Kiwoks huvudägare förlänger erbjudande 

till aktieägarna att sänka sina respektive ingångsvärden.

Las mer

___________________________________

2012-12-18

Kiwok har den 17 december hållit extra bolagsstämma.

Las mer

___________________________________

2012-11-27

Kiwok har beslutat att lista bolagets aktier på Aktietorget i april 2013. Spridnings-emission inför listningen sker på 12 öre.

Las mer

___________________________________

2012-11-27

Kiwoks huvudägare ställer aktier till 

förfogande utan kostnad för att möjliggöra 

ett snittpris på 12 öre.

Las mer

___________________________________

2012-11-16

Kiwok kallar till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2012 kl 17.00.

Las mer

___________________________________

2012-09-27

Kiwok flyttar till ny adress. Från och med måndag den 1 oktober finns på Gävlegatan 18 C, våning 10.

___________________________________

2012-09-04

Kiwok upptar konvertibelt förlagslån.

Las mer

___________________________________

2012-06-15

 Kiwok Nordic AB (publ) har den 14 juni 2012  hållit årsstämma.

Las mer

___________________________________

2012-06-14

Teckningstiden i vår emission är förlängd till den 29 juni 2012.

___________________________________

2012-05-24

Kiwok genomför nyemission.

Las mer

___________________________________

2012-05-16

Kiwok kallar till årsstämma torsdagen den 14 juni 2012.

Las mer

___________________________________

2012-04-27

Pressrelease om mHealt.

Las mer

___________________________________

2012-04-25

Morgondagens årsstämma

framflyttad.

Las mer

___________________________________

2012-03-29

Kiwok Nordic kallar till årsstämma

torsdagen den 26 april 2012.

Las mer

___________________________________

2012-03-27

Kiwok tecknar agentavtal för Sverige och Norge. Dunab AB i Lund har tecknat agentavtal med Kiwok Development AB för Kiwoks produktprogram i södra Sverige och Danmark. Det är naturligtvis med stor förväntan och glädje vi hälsar Christer och Mats Dunmar välkomna som agenter för Kiwok.

Las mer

___________________________________

2012-03-27

Kiwok Development AB har nu genomfört

flytten till Karlskrona. Bolagets säte är 

Karlskrona. Platschef är Anders Björlin, 

grundare av Kiwok, och med från början på 

kontoret finns också, Gunn-Britt Hultgren, projektledare, som bland annat ska 

medverka i att sätta upp Kiwoks Service och

Support och Kiwoks Analyscenter.

Las mer

___________________________________

2012-01-29

IT spelar en viktig roll för framtidens vård och omsorg. Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Projektet får ekonomiskt stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår 2008-2011.

Las mer

___________________________________

img_6820.jpg