Förlängning av teckningsperioden för Kiwoks 8% konvertibel riktad till allmänheten

By april 17, 2015News

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående emissionen av konvertibler med 8% ränta till och med fredagen den 8 maj 2015 från det tidigare datumet 17 april 2015. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheter att teckna konvertibeln.

Läs mer om bolagets pågående nyemission på www.kiwok.se.