Kiwok, BTH och HiQ ansöker om forskningsbidrag för AI projekt

By november 4, 2017News

Utveckling av automatanalys av EKG baserat på artificiell intelligens
Kiwok har tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och HiQ i Karlskrona inlett ett samarbete kring utveckling av en applikation för automatanalys av långtidsmätningar EKG som baseras på artificiell intelligens. Parterna har ansökt om forskningsbidrag hos Vinnova för projektet.

Kiwok BTH och HiQ ansöker om forskningsbidrag