Kiwok genomför företrädesemission

By november 4, 2017News

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna en (1) ny aktie av serie B på nio (9) gamla aktier oavsett serie till teckningskursen 3,00 kronor och med teckningstiden from den 20 november tom den 1 december 20017. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen ska vara den 16 november 2017.

Kiwok pressmeddelande om nyemission.pdf