Kiwok genomför kapitalanskaffning

By november 8, 2013News

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ) beslutade den 7 november 2013, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2013, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.