Kiwok levererar produkten BodyKom för internationella tester

By november 30, 2017News

Internationella produkttester
Kiwok vänder sig till vårdgivare i olika regioner med en digital lösning för EKG. Vårdgivare i den svenska marknaden såväl som i de större marknaderna i Europa har varit väldigt försiktiga att ta till sig ny teknik även om vi nu ser tecken på en positiv förändring.

Aktörer i marknader utanför Europa har visat sig betydligt mer intresserade av att prova vår lösning. Vi bearbetar vårdgivare, förutom i Europa, bl.a. i Mellanöstern och Asien. Kiwok har sedan tidigare gjort lyckade produkttester i Indien och Kina. Vi har på senare tid levererat utrustningar för tester i Hong Kong, Dubai, Saudiarabien och nu fått accept för tester vid en av de största privata klinikerna i Ankara, Turkiet. Förhandlingar pågår med distributörer, förutom i Sverige, i Hong Kong och Saudiarabien samt kan komma inledas i Turkiet.

Den 1 december är sista dag för teckning i Kiwoks nyemission
Kiwok Nordic AB (publ) genomför under perioden 20 november till och med den 1 december 2017 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 3,00 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar drygt 6 135 000 kronor, fördelat på drygt 2 045 000 aktier. Värdering av Bolaget är cirka 55 miljoner kronor före emissionen, ”pre-money”.

Om Kiwok

Kiwok, grundat 2003, är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för mobil distansövervakning av patienters EKG. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är certifierat enligt ISO13485. Kiwok har beviljats metodpatent för produkten i USA, Kanada och Sydkorea.

Stockholm 2017-11-30

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Telefon 08-550 036 70 eller 0706-45 55 73

Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok internationella produkttester.pdf