Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen

By december 1, 2017News

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 15 december 2017 från det tidigare datumet den 1 december 2017. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.hagberganeborn.se och www.kiwok.se. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på hemsidorna.

Styrelsen har vidare fastställt ny omräknad konverteringskurs för lån KV2B till 3 kronor.

Stockholm 2017-12-01

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)

telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok förlänger teckningstiden i nyemissionen.pdf