Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt  för befintliga aktieägare.

By april 22, 2016News

Styrelsen i Kiwok Nordic har beslutat genomföra en nyemission om högst 5 000 000 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 B-aktier med tecningskursen 2,50 kronor. Avstämingsdag är 28/4 och teckningstiden är from den 3/5 tom den 18/5 2016. Bolagets aktieägare skall ha rätt att teckna de nya aktierna, varvid 17 aktier oavsett serie ger rätt att teckna 2 nya aktier.

Läs mer