Kiwok Nordic publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

By november 20, 2017News

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat genomföra en nyemission om högst 6 135 594 kronor genom utgivande av högst 2 045 198 B-aktier med teckningskursen 3,00 kronor och avstämningsdag var den 16 november 2017. Första teckningsdag är den 20 november och teckningstiden pågår tom den 1 december 2017. Bolagets aktieägare skall ha rätt att teckna de nya aktierna, varvid 9 aktier oavsett serie ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.

Tag del av informationen i nedan bifogat Vd-brev, Investeringsmemorandum 2017 II och Anmälningssedel utan företräde. För Inbjudan till investerarträffar se tidigare nyhet på vår hemsida.

Stockholm 2017-11-20

För ytterligare information kontakta

Anders Björlin telefon 070-645 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se