Kiwok Nordic publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

By juni 7, 2017News

Styrelsen i Kiwok Nordic har beslutat genomföra en nyemission om högst 5 000 000 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 B-aktier med teckningskursen 2,50 kronor och avstämningsdag den 1 juni. Första teckningsdag är den 7 juni och teckningstiden pågår tom den 21 juni 2017. Bolagets aktieägare skall ha rätt att teckna de nya aktierna, varvid 9 aktier oavsett serie ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.

Tag del av informationen i nedan bifogat Investeringsmemorandum 2017, vd-brev och anmälningssedlar.