Kiwok och Smart Textiles utvecklar EKG-tröja

By november 4, 2017News

Utveckling vid Högskolan i Borås
Kiwok har inlett samarbetet med institutionen Smart Textiles vid Högskolan i Borås om utveckling av en EKG-tröja med textila elektroder. Projektet syftar till att vidareutveckla Kiwoks mobila EKG-lösning BodyKom så att den även passar för screening av större patientgrupper och för kontroll av hjärtaktiviteten vid träning. EKG-tröjan är en del i Kiwoks utveckling av ett digitalt system för distansmonitorering som även kommer att innehålla kommunicerande sensorer och automatanalys baserat på artificiell intelligens.

Kiwok och Smart Textiles utvecklar EKG tröja