Kiwok rättelse av avstämningsdag

By november 4, 2017News

I samband med publicering av emissionsbeslut i pressmeddelande av 2017-10-30 angavs fel avstämningsdag.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen skall vara den 16 november 2017.

Kiwok pressmeddelande om nyemission.pdf