Kiwoks nyemission genomförd

By december 22, 2017News
  • Kiwoks företrädesemission tillför bolaget cirka 0,4 MSEK före emissionskostnader
  • Konvertering av konverteringslån KV2B tillför bolaget cirka 0,2 MSEK

Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden från den 20:e november till den 15:e december 2017 genomfört en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare samtidigt har konvertering av Bolagets konverteringslån KV2B skett. Totalt tecknades cirka 0,4 MSEK i nyemissionen och konverterades cirka 0,2 MSEK av konverteringslånet. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen och konverteringen att öka med 203 191 stycken B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 203 191 SEK.

Kiwok i korthet:

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifierat.

 

Stockholm 2017-12-22

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)

telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwoks nyemission genomförd.pdf