Kiwoks nyemission genomförd

By november 28, 2016News
  • Kiwoks nyemission tillför bolaget cirka 0,7 MSEK kontant före emissionskostnader
  • Genomförd emission ökar bolagets egna kapital med cirka 0,7 MSEK

Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden den 21 oktober till och med den 9 november 2016 genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Totalt tecknades cirka 0,7 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Kiwok kommer genom emissionen att öka med cirka 665 tusen B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 665 Tkr.

Kiwoks nyemossion genomförd 2016-11-28