Stämmokommuniké från årsstämma

By maj 3, 2013News

Kiwok Nordic AB (publ) har den 2 maj 2013 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.