Teckna Kiwoks konvertibellån 2015 – 2017 med 8 % ränta.

By mars 30, 2015News

Fram till och med den 17/4 2015 kan Du teckna Dig för Kiwoks konvertibel som erbjuds bolagets aktieägare och andra investerare. Lånet som är om maximalt 3 Mkr löper t.o.m. år 2017 med en årlig ränta om 8 %. Konverteringsrätten innebär en möjlighet för innehavaren att under 2017 konvertera sin fordran till nyemitterade B-aktier i Kiwok till kursen 6,50 kr. Likviden kommer att användas för lansering av wellnessprodukten och omläggning av tidigare upptagna lån som löper på mindre förmånliga villkor samt ger den bolaget större möjlighet att genomföra den planerade expansionsemissionen och listningen vid en tidpunkt som är optimal för bolaget och aktieägarna.