NEWS ARCHIVE

Aktieägare i Onoterat AB (publ) välkomnas att teckna aktier i Kiwok Nordic AB (publ)

| News | No Comments

Onoterat har sedan mitten av förra året agerat rådgivare för Kiwok i samband med processen att notera Kiwoks aktier på NGM, Nordic SME. Detta har bl.a. inneburit att ca hälften…

Uppdatering avseende Kiwok Nordic AB (publ) och pågående noteringsprocess

| News | No Comments

I december 2020 lämnade Kiwok Nordic AB (publ) in en granskningsansökan till NGM avseende notering av bolaget på NGM Nordic SME. Detta skedde efter tidigare diskussioner med NGM avseende bolagets möjligheter att…

Kiwok och Deversify tecknar strategiskt samarbetsavtal

| News | No Comments

Deversify AB och Kiwok Development AB meddelar att bolagen tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för att samarbeta inom en rad olika områden: korsvis marknadsföring av BodyKom och Acetrack, gemensamma upphandlingar och…

Kiwok inleder processen för notering på NGM

| News | No Comments

Kiwok har under hösten fört diskussioner med Nordic Growth Market NGM om notering av Kiwoks B-aktier på börsens lista för snabbväxande mindre företag, Nordic SME. Ett förberedande möte hölls i förra…

Kiwoks nyemission genomförd

| News | No Comments

Kiwoks riktade nyemission tillför bolaget cirka 2 362 TSEK före emissionskostnader Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Totalt tecknades aktier i nyemissionen för…

Kiwok förlänger teckningstiden i nyemissionen

| News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 27 november 2020 från det tidigare datumet den 6 november. Orsaken…

Kiwok Nordic AB – Ägarspridningsavtal med Onoterat AB

| News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) har ingått ett avtal med Onoterat AB (publ), om att Onoterat genom utdelning skall ägarsprida aktier för ca 0,7 MSEK i Kiwok. Onoterat AB (publ) kommer…

Kiwok genomför riktad nyemission inför listning

| News | No Comments

Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp: Högst 6 000 000 kr. Antal aktier i emissionen: Högst 2 400 000 B-aktier. Pris per aktie: 2,50 kronor. Teckningstid: From den 19 oktober tom den…

Kiwok Nordic AB (publ) har hållit årsstämma

| News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) har den 29 juni 2020 hållit årsstämma. Stämman fattade beslut i enlighet med förslagen i kallelsen. De ordinarie styrelseledamöterna Anders Östlund, styrelsens ordförande, Klas Nyström och…

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

| News | No Comments

Kallelse till årsstämma måndagen den 29 juni 2020 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag annonserats i Svenska Dagbladet och publicerats i Post och Inrikes…

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

| News | No Comments

Kallelse till årsstämma onsdagen den 26 juni 2019 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag annonserats i Svenska Dagbladet och publicerats i Post och…

Kiwoks nyemission genomförd

| News | No Comments

Kiwoks riktade nyemission tillför bolaget cirka 933 TSEK före emissionskostnader Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Totalt tecknades cirka 933 TSEK i nyemissionen…

Kiwok Nordic riktar erbjudande om teckning i nyemission till nuvarande aktieägare

| News | No Comments

Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp: Högst 6 000 000 kr. Antal aktier i emissionen: Högst 2 000 000 B-aktier. Pris per aktie: 3,00 kronor. Teckningstid: From den 18 mars tom den…

Fortsatt positiv marknadsutveckling under 2018

| News | No Comments

År 2018 har präglats av ett ökat intresse för ehälsa och wellness, från såväl vårdgivare, media som allmänheten. Nästan inte en dag har gått utan att läkare medverkar i morgon-TV…

Kallelse till extra bolagsstämma Kiwok Nordic AB (publ)

| News | No Comments

Kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 29 oktober 2018 klockan 15:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes…

Kiwok publicerar årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman

| News | No Comments

Publicering av årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman kl. 16:00 den 29/6 2017 på Wennergren Center. Stockholm 2018-06-28 För ytterligare information kontakta Anders Björlin telefon 070-645 55 73 eller besök…

Kallelse till årsstämma med aktieägarna i Kiwok Nordic AB (publ)

| News | No Comments

Kiwok Nordic håller årsstämma fredagen den 29 juni 2018 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm.

Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen riktad till allmänheten

| News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 8 juni 2018 från det tidigare datumet den 25 maj…

Inbjudan till investerarträffar med Kiwok

| News | No Comments

I samband med den pågående nyemissionen i Kiwok Nordic AB (publ) anordnas en investerarträff med bolagets ledning. Investerarträffen kommer att hållas på tid och plats enligt nedan: Torsdagen den 24…

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare

| News | No Comments

Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp: Högst 6 000 000 kr. Antal aktier i emissionen: Högst 2 000 000 B-aktier. Pris per aktie: 3,00 kronor. Teckningstid: From den 9 maj tom den…

Kiwoks nyemission genomförd

| News | No Comments

Kiwoks företrädesemission tillför bolaget cirka 0,4 MSEK före emissionskostnader Konvertering av konverteringslån KV2B tillför bolaget cirka 0,2 MSEK Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden från den 20:e november till…

Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen

| News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 15 december 2017 från det tidigare datumet den 1…

Kiwok levererar produkten BodyKom för internationella tester

| News | No Comments

Internationella produkttester Kiwok vänder sig till vårdgivare i olika regioner med en digital lösning för EKG. Vårdgivare i den svenska marknaden såväl som i de större marknaderna i Europa har…

Kiwok Nordic publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

| News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat genomföra en nyemission om högst 6 135 594 kronor genom utgivande av högst 2 045 198 B-aktier med teckningskursen 3,00 kronor och avstämningsdag var den 16 november…

Inbjudan till investerarträffar med Kiwok

| News | No Comments

I samband med den kommande nyemissionen i Kiwok Nordic AB (publ) anordnas investerarträffar med bolagets ledning. Investerarträffarna kommer att hålls vid två tillfällen och på följande platser: den 21 november…

Kiwok rättelse av avstämningsdag

| News | No Comments

I samband med publicering av emissionsbeslut i pressmeddelande av 2017-10-30 angavs fel avstämningsdag. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen skall vara…

Kiwok genomför företrädesemission

| News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna en (1) ny aktie av serie B på nio (9) gamla aktier oavsett serie till teckningskursen 3,00 kronor och…

Kiwok produktnyheter

| News | No Comments

Kiwok presenterar TwinTrac från vår tyske partner SRM Kiwok introducerar nu TwinTrac, vår senaste, minsta, trådlösa och mobila EKG-monitor. Tre vanliga självhäftande elektroder på monitorns baksida fästs vid patientens bröstkorg….

Kiwok, BTH och HiQ ansöker om forskningsbidrag för AI projekt

| News | No Comments

Utveckling av automatanalys av EKG baserat på artificiell intelligens Kiwok har tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och HiQ i Karlskrona inlett ett samarbete kring utveckling av en applikation för…

Kiwok och Smart Textiles utvecklar EKG-tröja

| News | No Comments

Utveckling vid Högskolan i Borås Kiwok har inlett samarbetet med institutionen Smart Textiles vid Högskolan i Borås om utveckling av en EKG-tröja med textila elektroder. Projektet syftar till att vidareutveckla…

Årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

| News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) har hållit årsstämma på Wennergren Center den 20 juni 2017.

Kiwok Nordic publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

| News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic har beslutat genomföra en nyemission om högst 5 000 000 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 B-aktier med teckningskursen 2,50 kronor och avstämningsdag den…

Publicering av årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman

| News | No Comments

Publicering av årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman kl. 16:00 den 20/6 2017 på Wennergren Center. Kiwok Nordic AB (publ) årsredovisning 2016 Fullständigt beslutsförslag incitamentsprogram Kiwok Nordic AB publ Styrelsens…

Kiwok genomför nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare

| News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemissionmed företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

| News | No Comments

Kiwok Nordic håller årsstämma tisdagen 20 juni 2017 klockan 16:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm. Läs mer

Kiwoks nyemission genomförd

| News | No Comments

Kiwoks nyemission tillför bolaget cirka 0,7 MSEK kontant före emissionskostnader Genomförd emission ökar bolagets egna kapital med cirka 0,7 MSEK Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden den 21 oktober…

Kallelse till extra bolagsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

| News | No Comments

Kallelse till extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2016 klockan 15:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm, har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post…

Kiwok Nordic AB (publ) publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

| News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic har beslutat genomföra en nyemission om högst 5 000 000 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 B-aktier med teckningskursen 2,50 kronor och avstämningsdag den…

Genomför nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare

| News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemissionmed företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Publicering av årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman

| News | No Comments

Publicering av årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman kl. 15:00 den 30/6 2016 på Wennergren Center. Kiwok Nordic AB (publ) årsredovisning 2015 signerad Styrelsens förslag till bemyndigande Kiwok Nordic Styrelsens…

Kallelse till årsstämma

| News | No Comments

Kiwok Nordic håller årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 klockan 15:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm. Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemission med företrädesrätt.

| News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemission med företrädesrätt.

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt  för befintliga aktieägare.

| News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt  för befintliga aktieägare.

Teckningen av Kiwoks konverteringslån 2015-2018 med 8% ränta har förlängts till 2015-12-21

| News | No Comments

Teckningen av Kiwoks konverteringslån 2015-2018 med 8% ränta har förlängts till 2015-12-21.

Bolagsstämmokommuniké

| News | No Comments

Bolagsstämmokommuniké

Publicering av dokument inför bolagsstämman den 25/6

| News | No Comments

Publicering av dokument inför bolagsstämman den 25/6

Kallelse till bolagsstämmor

| News | No Comments

Kallelse till bolagsstämmor

Publicering av dokument inför årsstämman den 28/5

| News | No Comments

Publicering av dokument inför årsstämman den 28/5

Kallelse till årsstämma

| News | No Comments

Kallelse till årsstämma

Förlängning av teckningsperioden för Kiwoks 8% konvertibel riktad till allmänheten

| News | No Comments

Förlängning av teckningsperioden för Kiwoks 8% konvertibel riktad till allmänheten

Teckna Kiwoks konvertibellån 2015 – 2017 med 8 % ränta.

| News | No Comments

Teckna Kiwoks konvertibellån 2015 – 2017 med 8 % ränta

Kiwok Nordic förlänger teckningstiden i den pågående nyemissionen

| News | No Comments

Kiwok Nordic förlänger teckningstiden i den pågående nyemissionen riktad till bolagets nuvarande aktieägare till och med den 16/12 kl. 17:00 ​Läs mer

Kiwok Nordic har den 18 juni hållit årsstämma.

| News | No Comments

Kiwok Nordic har den 18 juni hållit årsstämma.

Kiwok Nordic förlänger teckningstiden i emissionen

| News | No Comments

Kiwok Nordic förlänger teckningstiden i emissionen. Teckning pågår till den 31 januari 2014. ​Läs mer

Kiwok genomför kapitalanskaffning

| News | No Comments

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ) beslutade den 7 november 2013, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2013, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Kiwok erhåller CE-märkning

| News | No Comments

Kiwok erhåller CE-märkning. Kiwok Development AB har genomgått en nu avslutad process för CE-märkning och ISO certifiering.

Stämmokommuniké från årsstämma

| News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) har den 2 maj 2013 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Besök Kiwoks monter på Vitalis – Nordens största mötesplats för framtidens vård och omsorg

| News | No Comments

Besök Kiwoks monter (B03:20) tillsammans med HP, Intel och Ascom på Vitalis – Nordens största mötesplats för framtidens vård och omsorg – på Svenska mässan i Göteborg den 16 – 18 april.

Kiwok Nordic kallar till årsstämma torsdagen den 2 maj 2013

| News | No Comments

Kiwok Nordic kallar till årsstämma torsdagen den 2 maj 2013.

Kiwok Nordic blir partner i iPack

| News | No Comments

Kiwok har tillsammans med övriga partners tecknat avtal om anslutning till iPack för forskningsprojektets fas tre.

Kiwok genomför sammanläggning av aktier

| News | No Comments

Kiwok genomför sammanläggning av aktier.

Kiwok har den 17 december hållit extra bolagsstämma.

| News | No Comments

Kiwok har den 17 december hållit extra bolagsstämma.

Kiwoks huvudägare förlänger erbjudande till aktieägarna

| News | No Comments

Kiwoks huvudägare förlänger erbjudande till aktieägarna att sänka sina respektive ingångsvärden.

Kiwoks huvudägare ställer aktier till förfogande utan kostnad

| News | No Comments

Kiwoks huvudägare ställer aktier till förfogande utan kostnad för att möjliggöra ett snittpris på 12 öre. ​Läs mer

Kiwok har beslutat att lista bolagets aktier på Aktietorget i april 2013.

| News | No Comments

Kiwok har beslutat att lista bolagets aktier på Aktietorget i april 2013. Spridnings-emission inför listningen sker på 12 öre.

Kiwok kallar till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2012 kl 17.00

| News | No Comments

Kiwok kallar till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2012 kl 17.00.

Kiwok flyttar till ny adress

| News | No Comments

Kiwok flyttar till ny adress. Från och med måndag den 1 oktober finns på Gävlegatan 18 C, våning 10.

Kiwok upptar konvertibelt förlagslån.

| News | No Comments

Kiwok upptar konvertibelt förlagslån.

Kiwok Nordic AB (publ) har den 14 juni 2012 hållit årsstämma.

| News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) har den 14 juni 2012 hållit årsstämma.

Teckningstiden i vår emission är förlängd till den 29 juni 2012.

| News | No Comments

Teckningstiden i vår emission är förlängd till den 29 juni 2012.

Kiwok genomför nyemission.

| News | No Comments

Kiwok genomför nyemission.

Kiwok kallar till årsstämma torsdagen den 14 juni 2012.

| News | No Comments

Kiwok kallar till årsstämma torsdagen den 14 juni 2012.

Pressrelease om mHealt.

| News | No Comments

​Pressrelease om mHealt. Läs mer

Morgondagens årsstämma framflyttad.

| News | No Comments

Morgondagens årsstämma framflyttad.

Kiwok Nordic kallar till årsstämma torsdagen den 26 april 2012.

| News | No Comments

Kiwok Nordic kallar till årsstämma torsdagen den 26 april 2012. ​Läs mer

Kiwok Development AB har nu genomfört flytten till Karlskrona

| News | No Comments

Kiwok Development AB har nu genomfört flytten till Karlskrona. Bolagets säte är Karlskrona. Platschef är Anders Björlin, grundare av Kiwok, och med från början på kontoret finns också, Gunn-Britt Hultgren, projektledare, som bland annat ska medverka i att sätta upp Kiwoks Service och Support och Kiwoks Analyscenter.

2012-03-27 Kiwok tecknar agentavtal för Sverige och Norge

| News | No Comments

Kiwok tecknar agentavtal för Sverige och Norge. Dunab AB i Lund har tecknat agentavtal med Kiwok Development AB för Kiwoks produktprogram i södra Sverige och Danmark. Det är naturligtvis med…

IT spelar en viktig roll för framtidens vård och omsorg

| News | No Comments

IT spelar en viktig roll för framtidens vård och omsorg. Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska…