Category

News

Kiwok publicerar årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman

By | News | No Comments

Publicering av årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman kl. 16:00 den 29/6 2017 på Wennergren Center.

Stockholm 2018-06-28

För ytterligare information kontakta

Anders Björlin telefon 070-645 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen riktad till allmänheten

By | News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 8 juni 2018 från det tidigare datumet den 25 maj 2018. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.hagberganeborn.se och www.kiwok.se. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på hemsidorna.

Kiwok i korthet:

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea.

 

Stockholm 2018-05-28

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com
eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok förlänger teckningstiden i nyemissionen.pdf

Inbjudan till investerarträffar med Kiwok

By | News | No Comments

I samband med den pågående nyemissionen i Kiwok Nordic AB (publ) anordnas en investerarträff med bolagets ledning. Investerarträffen kommer att hållas på tid och plats enligt nedan:

Torsdagen den 24 maj kl. 08:00 – 09:00 på SEB, Stureplan 2 i Stockholm

Önskar Du delta vid någon av träffarna, vänligen anmäl dig via mejl till anders.oestlund@kiwok.se

Hjärtligt välkomna

Anders Björlin
CEO
Kiwok Nordic AB (publ)
+4670-645 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com
www.kiwok.se

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare

By | News | No Comments

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Högst 6 000 000 kr.
Antal aktier i emissionen: Högst 2 000 000 B-aktier.
Pris per aktie: 3,00 kronor.
Teckningstid: From den 9 maj tom den 25 maj 2018.
Bolagsvärdering: Cirka 56 MSEK (pre-money).
Avvikelse från företrädesrätt: Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och riktas till allmänheten i syfte att skapa ytterligare spridning av ägandet i bolaget.
Handel i aktien: Aktien i Kiwok är i dag onoterad men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av bolagets aktie så snart bolaget uppfyller kraven och verksamheten är etablerad.

Stockholm 2018-05-09

För ytterligare information kontakta

CEO Anders Björlin, telefon 070-645 55 73, mejl anders.bjorlin@kiwok.com eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwoks nyemission genomförd

By | News | No Comments
  • Kiwoks företrädesemission tillför bolaget cirka 0,4 MSEK före emissionskostnader
  • Konvertering av konverteringslån KV2B tillför bolaget cirka 0,2 MSEK

Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden från den 20:e november till den 15:e december 2017 genomfört en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare samtidigt har konvertering av Bolagets konverteringslån KV2B skett. Totalt tecknades cirka 0,4 MSEK i nyemissionen och konverterades cirka 0,2 MSEK av konverteringslånet. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen och konverteringen att öka med 203 191 stycken B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 203 191 SEK.

Kiwok i korthet:

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifierat.

 

Stockholm 2017-12-22

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)

telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwoks nyemission genomförd.pdf

Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen

By | News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 15 december 2017 från det tidigare datumet den 1 december 2017. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.hagberganeborn.se och www.kiwok.se. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på hemsidorna.

Styrelsen har vidare fastställt ny omräknad konverteringskurs för lån KV2B till 3 kronor.

Stockholm 2017-12-01

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)

telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok förlänger teckningstiden i nyemissionen.pdf

 

Kiwok levererar produkten BodyKom för internationella tester

By | News | No Comments

Internationella produkttester
Kiwok vänder sig till vårdgivare i olika regioner med en digital lösning för EKG. Vårdgivare i den svenska marknaden såväl som i de större marknaderna i Europa har varit väldigt försiktiga att ta till sig ny teknik även om vi nu ser tecken på en positiv förändring.

Aktörer i marknader utanför Europa har visat sig betydligt mer intresserade av att prova vår lösning. Vi bearbetar vårdgivare, förutom i Europa, bl.a. i Mellanöstern och Asien. Kiwok har sedan tidigare gjort lyckade produkttester i Indien och Kina. Vi har på senare tid levererat utrustningar för tester i Hong Kong, Dubai, Saudiarabien och nu fått accept för tester vid en av de största privata klinikerna i Ankara, Turkiet. Förhandlingar pågår med distributörer, förutom i Sverige, i Hong Kong och Saudiarabien samt kan komma inledas i Turkiet.

Den 1 december är sista dag för teckning i Kiwoks nyemission
Kiwok Nordic AB (publ) genomför under perioden 20 november till och med den 1 december 2017 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 3,00 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar drygt 6 135 000 kronor, fördelat på drygt 2 045 000 aktier. Värdering av Bolaget är cirka 55 miljoner kronor före emissionen, ”pre-money”.

Om Kiwok

Kiwok, grundat 2003, är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för mobil distansövervakning av patienters EKG. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är certifierat enligt ISO13485. Kiwok har beviljats metodpatent för produkten i USA, Kanada och Sydkorea.

Stockholm 2017-11-30

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Telefon 08-550 036 70 eller 0706-45 55 73

Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok internationella produkttester.pdf

Kiwok Nordic publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

By | News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat genomföra en nyemission om högst 6 135 594 kronor genom utgivande av högst 2 045 198 B-aktier med teckningskursen 3,00 kronor och avstämningsdag var den 16 november 2017. Första teckningsdag är den 20 november och teckningstiden pågår tom den 1 december 2017. Bolagets aktieägare skall ha rätt att teckna de nya aktierna, varvid 9 aktier oavsett serie ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.

Tag del av informationen i nedan bifogat Vd-brev, Investeringsmemorandum 2017 II och Anmälningssedel utan företräde. För Inbjudan till investerarträffar se tidigare nyhet på vår hemsida.

Stockholm 2017-11-20

För ytterligare information kontakta

Anders Björlin telefon 070-645 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Inbjudan till investerarträffar med Kiwok

By | News | No Comments

I samband med den kommande nyemissionen i Kiwok Nordic AB (publ) anordnas investerarträffar med bolagets ledning. Investerarträffarna kommer att hålls vid två tillfällen och på följande platser:

den 21 november kl. 15 – 17 på Blue Science Park, Campus Gräsvik 2 i Karlskrona

och

den 22 november kl. 15 – 17, City Life Konferens, Sveavägen 63, 1 tr., i Stockholm.

Önskar Du delta vid någon av träffarna, vänligen anmäl dig via mejl till info@kiwok.se med angivande av vid vilken av träffarna du vill delta, Karlskrona eller Stockholm.

Hjärtligt välkomna

Anders Björlin
CEO
Kiwok Nordic AB (publ)
+4670-645 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com
www.kiwok.se