Category

News

Kiwoks nyemission genomförd

By | News | No Comments
  • Kiwoks företrädesemission tillför bolaget cirka 0,4 MSEK före emissionskostnader
  • Konvertering av konverteringslån KV2B tillför bolaget cirka 0,2 MSEK

Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden från den 20:e november till den 15:e december 2017 genomfört en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare samtidigt har konvertering av Bolagets konverteringslån KV2B skett. Totalt tecknades cirka 0,4 MSEK i nyemissionen och konverterades cirka 0,2 MSEK av konverteringslånet. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen och konverteringen att öka med 203 191 stycken B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 203 191 SEK.

Kiwok i korthet:

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifierat.

 

Stockholm 2017-12-22

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)

telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwoks nyemission genomförd.pdf

Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen

By | News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 15 december 2017 från det tidigare datumet den 1 december 2017. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.hagberganeborn.se och www.kiwok.se. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på hemsidorna.

Styrelsen har vidare fastställt ny omräknad konverteringskurs för lån KV2B till 3 kronor.

Stockholm 2017-12-01

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)

telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok förlänger teckningstiden i nyemissionen.pdf

 

Kiwok levererar produkten BodyKom för internationella tester

By | News | No Comments

Internationella produkttester
Kiwok vänder sig till vårdgivare i olika regioner med en digital lösning för EKG. Vårdgivare i den svenska marknaden såväl som i de större marknaderna i Europa har varit väldigt försiktiga att ta till sig ny teknik även om vi nu ser tecken på en positiv förändring.

Aktörer i marknader utanför Europa har visat sig betydligt mer intresserade av att prova vår lösning. Vi bearbetar vårdgivare, förutom i Europa, bl.a. i Mellanöstern och Asien. Kiwok har sedan tidigare gjort lyckade produkttester i Indien och Kina. Vi har på senare tid levererat utrustningar för tester i Hong Kong, Dubai, Saudiarabien och nu fått accept för tester vid en av de största privata klinikerna i Ankara, Turkiet. Förhandlingar pågår med distributörer, förutom i Sverige, i Hong Kong och Saudiarabien samt kan komma inledas i Turkiet.

Den 1 december är sista dag för teckning i Kiwoks nyemission
Kiwok Nordic AB (publ) genomför under perioden 20 november till och med den 1 december 2017 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 3,00 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar drygt 6 135 000 kronor, fördelat på drygt 2 045 000 aktier. Värdering av Bolaget är cirka 55 miljoner kronor före emissionen, ”pre-money”.

Om Kiwok

Kiwok, grundat 2003, är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för mobil distansövervakning av patienters EKG. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är certifierat enligt ISO13485. Kiwok har beviljats metodpatent för produkten i USA, Kanada och Sydkorea.

Stockholm 2017-11-30

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Telefon 08-550 036 70 eller 0706-45 55 73

Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok internationella produkttester.pdf

Kiwok Nordic publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

By | News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat genomföra en nyemission om högst 6 135 594 kronor genom utgivande av högst 2 045 198 B-aktier med teckningskursen 3,00 kronor och avstämningsdag var den 16 november 2017. Första teckningsdag är den 20 november och teckningstiden pågår tom den 1 december 2017. Bolagets aktieägare skall ha rätt att teckna de nya aktierna, varvid 9 aktier oavsett serie ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.

Tag del av informationen i nedan bifogat Vd-brev, Investeringsmemorandum 2017 II och Anmälningssedel utan företräde. För Inbjudan till investerarträffar se tidigare nyhet på vår hemsida.

Stockholm 2017-11-20

För ytterligare information kontakta

Anders Björlin telefon 070-645 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Inbjudan till investerarträffar med Kiwok

By | News | No Comments

I samband med den kommande nyemissionen i Kiwok Nordic AB (publ) anordnas investerarträffar med bolagets ledning. Investerarträffarna kommer att hålls vid två tillfällen och på följande platser:

den 21 november kl. 15 – 17 på Blue Science Park, Campus Gräsvik 2 i Karlskrona

och

den 22 november kl. 15 – 17, City Life Konferens, Sveavägen 63, 1 tr., i Stockholm.

Önskar Du delta vid någon av träffarna, vänligen anmäl dig via mejl till info@kiwok.se med angivande av vid vilken av träffarna du vill delta, Karlskrona eller Stockholm.

Hjärtligt välkomna

Anders Björlin
CEO
Kiwok Nordic AB (publ)
+4670-645 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com
www.kiwok.se

Kiwok genomför företrädesemission

By | News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna en (1) ny aktie av serie B på nio (9) gamla aktier oavsett serie till teckningskursen 3,00 kronor och med teckningstiden from den 20 november tom den 1 december 20017. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen ska vara den 16 november 2017.

Kiwok pressmeddelande om nyemission.pdf

Kiwok produktnyheter

By | News | No Comments

Kiwok presenterar TwinTrac från vår tyske partner SRM

Kiwok introducerar nu TwinTrac, vår senaste, minsta, trådlösa och mobila EKG-monitor. Tre vanliga självhäftande elektroder på monitorns baksida fästs vid patientens bröstkorg. TwinTrac registrerar kontinuerligt en 2-kanals EKG inklusive 3-axlig högupplöst rörelsesensor. Monitorn finns med inbyggd temperatursensor (tillval). Strömkällan är ett uppladdningsbart AAA-batteri för 24 och 72 timmars inspelningstider. Den trådlösa Bluetooth-radion är kompatibel med Android och iOS för programmering, dataöverföring och online-kontroll under installationen. Windows och Mac-datorer stöds också. Inspelningarna hämtas via Bluetooth eller USB-gränssnitt. TwinTrac är mycket lätt att fästa på kroppen och är nästan inte möjlig att upptäcka under kläder. TwinTrac är perfekt för bl.a. sportaktiviteter som ger utmärkt signalkvalitet även under extrema förhållanden.

Nästa generations monitor för ECG under utveckling

Nästa generation av BodyKom, Kiwoks mobilt anslutna EKG-monitor, utvecklas just nu  hos vår tyska partner SRM, monitorn kommer att ha inbyggd Bluetooth och GSM-kommunikation samt övervakning upp till 18 dagar på en uppladdning beroende på hur ofta man sänder data. Monitorn kan kommunicera data kontinuerligt i realtid eller på begäran. Monitorn kan upptäcka episoder under övervakningen och kan omedelbart varna vårdpersonal om avvikelser uppträdande i hjärtrytmen. Dent kan automatiskt börja kommunicera data när avvikelser uppträder, informera vårdpersonalen och aktivera röstkommunikation med patienten. Leveranser av BodyKom med den nya monitorn beräknas starta första halvåret 2018 beroende på myndighetsgodkännande.

Kiwok produktnyheter

Kiwok, BTH och HiQ ansöker om forskningsbidrag för AI projekt

By | News | No Comments

Utveckling av automatanalys av EKG baserat på artificiell intelligens
Kiwok har tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och HiQ i Karlskrona inlett ett samarbete kring utveckling av en applikation för automatanalys av långtidsmätningar EKG som baseras på artificiell intelligens. Parterna har ansökt om forskningsbidrag hos Vinnova för projektet.

Kiwok BTH och HiQ ansöker om forskningsbidrag

Kiwok och Smart Textiles utvecklar EKG-tröja

By | News | No Comments

Utveckling vid Högskolan i Borås
Kiwok har inlett samarbetet med institutionen Smart Textiles vid Högskolan i Borås om utveckling av en EKG-tröja med textila elektroder. Projektet syftar till att vidareutveckla Kiwoks mobila EKG-lösning BodyKom så att den även passar för screening av större patientgrupper och för kontroll av hjärtaktiviteten vid träning. EKG-tröjan är en del i Kiwoks utveckling av ett digitalt system för distansmonitorering som även kommer att innehålla kommunicerande sensorer och automatanalys baserat på artificiell intelligens.

Kiwok och Smart Textiles utvecklar EKG tröja