Category

News

Kiwok genomför företrädesemission

By | News | No Comments

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna en (1) ny aktie av serie B på nio (9) gamla aktier oavsett serie till teckningskursen 3,00 kronor och med teckningstiden from den 20 november tom den 1 december 20017. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen ska vara den 16 november 2017.

Kiwok pressmeddelande om nyemission.pdf

Kiwok produktnyheter

By | News | No Comments

Kiwok presenterar TwinTrac från vår tyske partner SRM

Kiwok introducerar nu TwinTrac, vår senaste, minsta, trådlösa och mobila EKG-monitor. Tre vanliga självhäftande elektroder på monitorns baksida fästs vid patientens bröstkorg. TwinTrac registrerar kontinuerligt en 2-kanals EKG inklusive 3-axlig högupplöst rörelsesensor. Monitorn finns med inbyggd temperatursensor (tillval). Strömkällan är ett uppladdningsbart AAA-batteri för 24 och 72 timmars inspelningstider. Den trådlösa Bluetooth-radion är kompatibel med Android och iOS för programmering, dataöverföring och online-kontroll under installationen. Windows och Mac-datorer stöds också. Inspelningarna hämtas via Bluetooth eller USB-gränssnitt. TwinTrac är mycket lätt att fästa på kroppen och är nästan inte möjlig att upptäcka under kläder. TwinTrac är perfekt för bl.a. sportaktiviteter som ger utmärkt signalkvalitet även under extrema förhållanden.

Nästa generations monitor för ECG under utveckling

Nästa generation av BodyKom, Kiwoks mobilt anslutna EKG-monitor, utvecklas just nu  hos vår tyska partner SRM, monitorn kommer att ha inbyggd Bluetooth och GSM-kommunikation samt övervakning upp till 18 dagar på en uppladdning beroende på hur ofta man sänder data. Monitorn kan kommunicera data kontinuerligt i realtid eller på begäran. Monitorn kan upptäcka episoder under övervakningen och kan omedelbart varna vårdpersonal om avvikelser uppträdande i hjärtrytmen. Dent kan automatiskt börja kommunicera data när avvikelser uppträder, informera vårdpersonalen och aktivera röstkommunikation med patienten. Leveranser av BodyKom med den nya monitorn beräknas starta första halvåret 2018 beroende på myndighetsgodkännande.

Kiwok produktnyheter

Kiwok, BTH och HiQ ansöker om forskningsbidrag för AI projekt

By | News | No Comments

Utveckling av automatanalys av EKG baserat på artificiell intelligens
Kiwok har tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och HiQ i Karlskrona inlett ett samarbete kring utveckling av en applikation för automatanalys av långtidsmätningar EKG som baseras på artificiell intelligens. Parterna har ansökt om forskningsbidrag hos Vinnova för projektet.

Kiwok BTH och HiQ ansöker om forskningsbidrag

Kiwok och Smart Textiles utvecklar EKG-tröja

By | News | No Comments

Utveckling vid Högskolan i Borås
Kiwok har inlett samarbetet med institutionen Smart Textiles vid Högskolan i Borås om utveckling av en EKG-tröja med textila elektroder. Projektet syftar till att vidareutveckla Kiwoks mobila EKG-lösning BodyKom så att den även passar för screening av större patientgrupper och för kontroll av hjärtaktiviteten vid träning. EKG-tröjan är en del i Kiwoks utveckling av ett digitalt system för distansmonitorering som även kommer att innehålla kommunicerande sensorer och automatanalys baserat på artificiell intelligens.

Kiwok och Smart Textiles utvecklar EKG tröja

Kiwok Nordic publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

By | News | No Comments

Styrelsen i Kiwok Nordic har beslutat genomföra en nyemission om högst 5 000 000 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 B-aktier med teckningskursen 2,50 kronor och avstämningsdag den 1 juni. Första teckningsdag är den 7 juni och teckningstiden pågår tom den 21 juni 2017. Bolagets aktieägare skall ha rätt att teckna de nya aktierna, varvid 9 aktier oavsett serie ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.

Tag del av informationen i nedan bifogat Investeringsmemorandum 2017, vd-brev och anmälningssedlar.