Category

News

Kiwok Development AB har nu genomfört flytten till Karlskrona

By | News | No Comments

Kiwok Development AB har nu genomfört flytten till Karlskrona. Bolagets säte är Karlskrona. Platschef är Anders Björlin, grundare av Kiwok, och med från början på
kontoret finns också, Gunn-Britt Hultgren, projektledare, som bland annat ska medverka i att sätta upp Kiwoks Service och Support och Kiwoks Analyscenter.

IT spelar en viktig roll för framtidens vård och omsorg

By | News | No Comments

IT spelar en viktig roll för framtidens vård och omsorg. Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Projektet får ekonomiskt stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår 2008-2011.