Fortsatt positiv marknadsutveckling under 2018

By december 20, 2018News

År 2018 har präglats av ett ökat intresse för ehälsa och wellness, från såväl vårdgivare, media som allmänheten. Nästan inte en dag har gått utan att läkare medverkar i morgon-TV och löpsedlarna innehåller hälsotips. Även investerarnas intresse för HeathTech är markant större idag än bara för något år sedan. Trots orosmoln som en begynnande allmän konjunkturförsämring och en ökad osäkerhet på världens aktiemarknader finns förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom vårdmarknaden nästa år.

De utmaningar som Kiwok står inför 2019 är i huvudsak de samma som tidigare, behovet av kapital och affärer. När det gäller kapitalanskaffningen så genomför bolaget nu en nyemission som pågår tom april 2019 via en private placement riktad till enskilda investerare med intresse för HealthTech. Teckningen hittills i emissionen förbättrar bolagets likvida situation och möjliggjorde satsningar på produkter och marknad. När det gäller försäljningen så fortsätter vi erbjuda kliniker i Sverige och i utlandet att testa våra utrustningar och analystjänster. Vi kommer under nästa år även att bredda vårt produktprogram med nya EKG-sensorer. Bland annat uppgraderar vi vår nuvarande sensor med ny elektronik och vi kommer att erbjuda en ny sladdlös sensor som är enklare att fästa på kroppen. Nyheten om ett breddat och förnyat produktprogram bedömer vi skall öka vår konkurrenskraft. Det nya produktprogrammet kommer presenteras för de svenska hjärtkliniker under våren.
Ökade insatser på försäljningssidan har skett via bl.a. rekryteringar till styrelse och ledning med inriktning marknaden. På utvecklingsisdan har vi tecknat ett Letter of Intent med Sony Mobile och inleder nu ett samarbete om produktutveckling och marknadsutökning med dem. Projektet vid Högskolan i Borås avslutas vid årsskiftet och vi startar teknisk verifiering och medicinsk validering av e-tröjan med integrerade textila elektroder. Vi väntar beslut inom kort om finansieringen av ett projekt i Kalmar med regionen och industrin som syftar till att implementera ehälsa i Kalmar Län.

När det gäller planerna på en listning av bolagets aktie så faller bitarna succesivt på plats även om konjunkturen naturligtvis kommer att påverka tidsaspekten i processen. Bolagets står fortsatt inför stora utmaningar men sammantaget ser läget betydligt ljusare ut idag än för ett år sedan.

Vi vill önska Kiwoks alla aktieägare och intressenter en God Jul och ett Gott Nytt År!

Om Kiwok
Kiwok, grundat 2003, är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för mobil distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent för produkten i USA, Kanada och Sydkorea.

Stockholm 2018-12-20
För ytterligare information kontakta:
Anders Björlin, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 08-550 036 70 eller 0706-45 55 73
Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Fortsatt positiv marknadsutveckling för Kiwok under 2018