Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen riktad till allmänheten

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 28 maj 2021 från det tidigare datumet den 14 maj 2021. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.  

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.kiwok.se/emission. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på landningssidan. 

Stockholm 2021-05-17