Peter Åberg ny VD för Kiwok

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har idag den 9 september 2021 utsett Peter Åberg till ny verkställande direktör i bolaget. Peter har sedan juni i år varit verksam som konsult på Kiwok inom marknadsfrågor och produktimplementering och eftersom han redan är verksam i bolaget tillträder han vd-rollen direkt. Peter har en bakgrund som konsult, interimschef och vd inom bl.a. vårdorganisationer, medicinsktekniska- och miljöteknikföretag i Sverige och internationellt. Han har kompetens inom verksamhets- och ledarskapsutveckling, produktimplementering, hållbarhet och certifiering.

Peter efterträder Göran Carlsson som varit knuten till bolaget som konsult sedan 2006 och sedan 2019 varit tillförordnad verkställande direktör i bolaget. Göran tillför bolaget en bred erfarenhet och ett intressant nätverk inom finanssektorn och han kommer kvarstå i bolagets styrelse.

Anders Östlund, styrelseordförande för Kiwok säger:

”Jag ser fram emot att tillsammans med Peter fortsätta arbetet med att implementera Kiwoks unika lösning för avancerad distansmonitorering inom vården både i Sverige och internationellt. Peter tillför med sin erfarenhet och bakgrund inom vård och medtech kompetenser som Kiwok hittills saknat. Tillsammans kan vi nu adressera den marknad inom hemmonitorering och distansmonitorering som nu öppnar upp globalt”

Stockholm 9 september 2021
 

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se