Kiwok publicerar handlingar inför årsstämma

Kiwok Nordic AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 29 juni 2021 utan aktieägarnas närvaro. Kallelsen har publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar. Att kallelse gått ut har även annonserats i Svensk Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig på www.kiwok.se/arsstamma2021 och kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även övriga handlingar till årsstämman, Poströstningsformulär, Beslutspunkter samt Kiwoks årsredovisning 2020 finns på www.kiwok.se/arsstamma2021.

För att delta i förtida röstning (poströstning) skall aktieägare ladda ned Fullmaktsformulär från www.kiwok.se/arsstamma2021, skriva ut, fylla i, datera och underteckna Fullmaktsformuläret samt skicka det via e-post info@kiwok.se eller under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, 104 30 Stockholm.  

Stockholm 8 juni 2021
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)