Kiwok inleder samverkan med Linnéuniversitetet

Kiwok som via sitt engagemang inom eHealth Arena är verksamt inom region Kalmar län ökar nu aktivitet i regionen via samverkan med Linnéuniversitet. Syftet är att vidareutveckla Kiwoks produkt BodyKom och att anpassa lösningen till den snabba utvecklingen på marknaden bland annat när det gäller en effektivare monitorering av patienter utanför sjukhusen. En utveckling som redan påverkar Kiwoks möjligheter till implementering i positiv riktning. Linnéuniversitetet å sin sida har precis startat ett projekt, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF via Tillväxtverket, Region Kalmar och Region Kronoberg, som syftar till att stödja utvecklingen av IoT inom små och medelstora företag i Linnéregionen. Parterna ser nu möjligheter till att testa och implementera BodyKom inom vården i regionen. Kiwok kommer att annonsera sin vilja att medverka i examensarbeten inom IoT området tillsammans med studenter på universitet. Fredrik Ahlgren, lektor vid Linnéuniversitet, bedriver tillsammans med sin forskargrupp utveckling av tillämpad Internet of Things (IoT) inom e-hälsoområdet. Gruppen arbetar både med hårdvara i form av mätare och sensorer samt mjukvara. Kiwoks grundare Anders Björlin, tillika utvecklare av Kiwoks IoT-lösning BodyKom, deltog i förra veckan vid en workshop på universitetet.

Kiwok baserar utvecklingen och implementeringen av BodyKom på samverkan med vården, akademin, forskningsinstitut och kollegor inom Medtech-industrin. Vid sidan av kontakten med Linnéuniversitetet pågår ett annat samverkansprojekt som leds av RISE och som driver utveckling och finansiering av ett komplett ekosystem för avancerad distansmonitorering av individers kontinuerliga hälsoutveckling vilket kan anpassas till olika specifika hälsoområden som tex mödravård och övervikt.

Stockholm 2021-10-07

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ)