Aktieägare i Onoterat AB (publ) välkomnas att teckna aktier i Kiwok Nordic AB (publ)

Onoterat har sedan mitten av förra året agerat rådgivare för Kiwok i samband med processen att notera Kiwoks aktier på NGM, Nordic SME. Detta har bl.a. inneburit att ca hälften av Onoterats aktieägare redan blivit ägare i Kiwok via utdelning av Kiwok aktier. Syftet har varit att öka antalet ägare i Kiwok som härigenom gått från ca 700 till ca 1 600 ägare. Kiwok erbjuder nu samtliga ägare i Onoterat att förvärva ytterligare aktier i Kiwok i en riktad nyemission som görs inför den planerade noteringen senare i vår. 

Den riktade nyemissionen genomförs med samma teckningskurs som emissionen i december förra året, 2,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde om ca. 50 Mkr. Teckningstiden är den 3 maj till och med den 14 maj 2021. Teckning görs på teckningsanmälan som skickas till Hagberg & Aneborn Fondkommission. Anmälningssedel finns på www.kiwok.se/emission tillsammans med länken till elektronisk teckning. På landningssidan www.kiwok.se/emission finner du även information om Kiwok och emissionen samt länk till nyhetssidan om du vill följa Kiwok och ta del av våra nyheter.

Göran Carlsson
CEO 
Stockholm 2021-04-30