Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört riktad nyemission

Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Totalt tecknades aktier i nyemissionen för 2 210 TSEK varav 440 TSEK tecknades mot kontant betalning, 774 TSEK tecknades av bolagets styrelse och ledning via kvittning, 807 TSEK tecknades av innehavare av konverteringslån via kvittning och 760 TSEK tecknades av övriga fordringsägare via kvittning. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 883 884 B-aktier vilket innebär en utspädning med 4,6 % och aktiekapitalet kommer att öka med 883 884 SEK.