Kiwok förlänger teckningstiden i nyemissionen

By november 4, 2020News

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 27 november 2020 från det tidigare datumet den 6 november. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.kiwok.se. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på hemsidorna.

Kiwok i korthet:

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea.

Stockholm 2020-11-04

För ytterligare information kontakta:

Göran Carlsson, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
mobil 076-860 61 35
goran.carlsson@kiwok.com
eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok förlänger teckningstiden i nyemissionen