Kiwok inleder processen för notering på NGM

By december 18, 2020News

Kiwok har under hösten fört diskussioner med Nordic Growth Market NGM om notering av Kiwoks B-aktier på börsens lista för snabbväxande mindre företag, Nordic SME.
Ett förberedande möte hölls i förra veckan med NGM och Kiwok har idag lämnat in en granskningsförfrågan inför en kommande ansökan om notering. En granskning av bolagets legala och finansiella ställning kommer nu genomföras för att säkerställa att bolaget är redo för de krav som en notering innebär. I och med att granskningsansökan nu inlämnats kommer bolaget utse en mentor som skall agerar rådgivare till bolaget under noteringsprocessen. Noteringen av bolagets aktier, förutsatt börsens godkännande, planeras till slutet av första kvartalet 2021.

 Stockholm 2020-12-18

För ytterligare information kontakta

Göran Carlsson, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Mobil 076-860 61 35
Mejl   goran.carlsson@kiwok.se

Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok, grundat 2003, är ett svenskt medicinsktekniskt företag verksamt inom mobila hälsolösningar (mHealth). Företaget utvecklar och säljer BodyKom, en global tjänst för kontinuerlig distansmonitorering av kroppens vitala funktioner såsom fysisk aktivitet, kroppstemperatur och hjärtfunktion. Inom kort även syresättning och lungfunktion med impedans. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea och BodyKom är CE-märkt. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea och BodyKom är CE-märkt.