Kiwok Nordic AB (publ) publicerar Investeringsmemorandum i samband med nyemission

By oktober 19, 2016News

Styrelsen i Kiwok Nordic har beslutat genomföra en nyemission om högst 5 000 000 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 B-aktier med teckningskursen 2,50 kronor och avstämningsdag den 18 oktober. Första teckningsdag är den 21 oktober och teckningstiden pågår tom den 9 november 2016. Bolagets aktieägare skall ha rätt att teckna de nya aktierna, varvid 9 aktier oavsett serie ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.
Tag del av informationen i nedan bifogat Investeringsmemorandum II 2016 och för ytterligare information och anmälningssedlar gå in på www.kiwok.se och titta under Investor Relations.

Kiwok brev aktieägarna 2016-10-21 Kiwok investeringsmemorandum II 2016-10-21 Särskild anmälningssedel 1 Särskild anmälningssedel 2