Kiwok Nordic riktar erbjudande om teckning i nyemission till nuvarande aktieägare

By mars 18, 2019News

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Högst 6 000 000 kr.
Antal aktier i emissionen: Högst 2 000 000 B-aktier.
Pris per aktie: 3,00 kronor.
Teckningstid: From den 18 mars tom den 29 mars 2019.
Bolagsvärdering: Cirka 57 MSEK (pre-money).
Avvikelse från företrädesrätt: Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och riktas till allmänheten i syfte att skapa ytterligare spridning av ägandet i bolaget.
Handel i aktien: Aktien i Kiwok är i dag onoterad men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning av bolagets aktie så snart bolaget uppfyller kraven och verksamheten är etablerad.

För ytterligare information ta del av bifogade emissionsdokument.

 

Stockholm 2019-03-18

För ytterligare information kontakta

CEO Anders Björlin, telefon 070-645 55 73, mejl anders.bjorlin@kiwok.com eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se