Kiwoks nyemission genomförd

By april 8, 2019News

Kiwoks riktade nyemission tillför bolaget cirka 933 TSEK före emissionskostnader

Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Totalt tecknades cirka 933 TSEK i nyemissionen varav 903 TSEK tecknades av ledningen via kvittning. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 311 219 stycken B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 311 219 SEK.

För ytterligare information kontakta:

Anders Björlin, CEO Kiwok Nordic AB (publ)

telefon 08-550 036 70 alt. 0706-45 55 73
anders.bjorlin@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se