Kiwoks nyemission genomförd

By december 9, 2020News

Kiwoks riktade nyemission tillför bolaget cirka 2 362 TSEK före emissionskostnader

Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Totalt tecknades aktier i nyemissionen för cirka 2 362 TSEK varav 818 TSEK tecknades av Bolagets ledning via kvittning, cirka 736 TSEK tecknades av Onoterat AB (publ) via kvittning, delvis för utdelning till Onoterats ägare, samt resterande ca 809 TSEK tecknades mot kontant betalning. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 944 683 stycken B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 944 683 SEK.

 Stockholm 2020-12-09

För ytterligare information kontakta

Göran Carlsson, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Mobil 076-860 61 35
Mejl   goran.carlsson@kiwok.se
Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwoks nyemission genomförd 2020-12-09