Den 23 juni är sista dag för teckning i Kiwoks pågående nyemission

Kiwok Nordic AB (publ) genomför nu en nyemission med teckning under perioden 9 – 23 juni 2022. Ytterligare information om nyemissionen finns att läsa på www.kiwok.se/nyemission.

Som tidigare meddelats så har jag tillträtt som t.f. vd i Kiwok under april månad och i min nya roll som vd i Kiwok avser jag att fokusera på aktiviteter som ligger närmst till för affärer och snabbt kan skapa ett positivt kassaflöde. Att Kiwok har en god positionering inom den framväxande marknaden för e-hälsa ser jag som en stor fördel i mitt nya uppdrag. 

Fokus under 2022 kommer vara att skapa referensaffärer i utvalda regioner samt positivt kassaflöde. Båda faktorerna underlättar kapitalanskaffningen viket i sin tur är en förutsättning för den kommande listningen. Vi fortsätter även att bygga vidare på de goda relationer vi har med stora och internationellt välkända partners inom akademi och industri för utveckling och försäljning inom e-hälsa.

Men det som är mest spännande för oss just nu är att vi startar uppbyggnaden och lanseringen av en ny e-hälsotjänst 

                                              HjärtDoktorn

En tjänst som riktar sig direkt till patienten och underlättar för alla att hålla koll på sitt hjärta. För patienten leder tjänsten till tidigare upptäckt av hjärtproblem och tidigare signaler på att kroppen behöver återhämta sig. För vården innebär tjänsten att man i tid får ett bättre beslutsunderlag och ett effektivare och mer personligt patientbemötande. För samhället innebär tjänsten en friskare befolkning och en mer hållbar vård.

Ett första steg i min nya satsning på Kiwok är den pågående nyemissionen som innebära att vi erbjuder aktieägarna att delta i en nyemission till fördelaktig kurs. Med emissionslikviden kommer vi kunna genomföra lanseringen av HjärtDoktorn och vi kommer närmre den efterlängtade listningen av bolagets aktier. Önskar du teckna aktier i Kiwok och vill veta mer om nyemissionen, läs mer på www.kiwok.se/nyemission  

 

Stockholm den 22 juni 2022

Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
 

  

För ytterligare information om nyemissionen kontakta:
Anders Östlund, Ordförande Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 0705-136 148, mejl anders.oestlund@kiwok.se

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok, grundat 2003, är ett svenskt medicinsktekniskt företag. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser. Kiwok har sökt notering på NGM, har metodpatent i USA och Sydkorea.