God Jul och Gott Nytt År

 

En bild som visar vatten, flera

Automatiskt genererad beskrivning

 

Vi vill tacka alla aktieägare och partners för det gångna 2021 och önskar Er alla

GOD JUL OCH GOTT NYTT 2022

Mycket tid har under det gångna året ägnats åt den pågående processen för att lista Kiwoks aktie på NGM och arbetet fortsätter in på det nya året. Vi har ett väsentligt krav som återstår att uppfylla och det är uppkapitaliseringen. Kontakter med rådgivare pågår och så snart vi uppfyller kravet kommer vi slutföra listningsprocessen.  

 

Stockholm den 23 december 2021
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

 

För ytterligare information kontakta:
Peter Åberg, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 070-681 50 50, mejl peter.aberg@kiwok.se

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

 

 

 

 

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok, grundat 2003, är ett svenskt medicinsktekniskt företag. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser. Kiwok har sökt notering på NGM, har metodpatent i USA och Sydkorea.