TECKNA AKTIER I "NYA" KIWOK

Ta chansen innan 23 juni att vara med på vår resa att hjälpa hälsmedvetna att ta kontroll över sin hälsa.

Om NyemissionenOm Årsstämman

Nu lanserar vi HjärtDoktorn™. En tjänst som riktar sig direkt till patienten och som underlättar för alla att hålla koll på sitt hjärta.

För patienten leder tjänsten till tidigare upptäckt av hjärtproblem och tidigare signaler på att kroppen behöver återhämta sig.

För vården innebär tjänsten att man i tid får ett bättre beslutsunderlag och ett effektivare och mer personligt patientbemötande.

För samhället innebär tjänsten en friskare befolkning och en mer hållbar vård.

En av världens mest avancerade hjärtsensorer

HjärtDoktorn™ möjliggör äntligen för oss att få ut vår lösning till patienterna. Vi har bearbetat vården med vår produkt för vårdgivare, Bodykom, under 15 år utan att lyckas får den implementerad.

Skillnaden är att vi med HjärtDoktorn™ går direkt till patienten.

Föreställ dig en nätläkare med speciallistkompetens inom hjärtområdet. Och föreställ dig nu att nätmäklaren kan monitorera patientens hjärta dygnet runt, 7 dagar i veckan. Oberoende av var i världen de befinner sig och utan direktkontakt.

Det här är vad HjärtDoktorn™ gör.

Bodykom

Individanpassad

Du får en vård som är direkt anpassad till dina behov och förutsättningar.

Bodykom

Hållbar

Vård på distans kräver färre resurser. Tidigare diagnos minskar behovet av behandling.

Bodykom

Inkluderande

God och nära vård, tillgänglig för alla.

Kiwok är ett svenskt medicintekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distnansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. Bodykom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea.

Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har fattat beslut om en nyemission av B-aktier med företrädelserätt för nuvarande aktieägare.

- Emissionsbelopp: Högst 1 416 102 kr
- Antal aktier: Högst 708 051 B-aktier
- Pris per aktier: 2,00 kr
- Teckningsgrad: fr.om 9 juni 2022 tom 23 juni 2022
- Bolagsvärdering: ca. 42 Msek (Pre-money)
- Företrädelserätt: Nyemissionen sker med företrädelserätt för nuvarande aktieägare var vid trettio (30) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckningsanmälan skickas till aktieägaren via förvaltaren.
- Utan företrädelserätt: Teckning sker på teckningsanmälan nedan.
- Handel i aktien: Aktien i Kiwok är idag onoterad men bolaget har ansöktom listning av bolagets aktie på Nordic SME, NGM, så snart bolaget uppfyller kraven.
- Emissioninstitut: Hagberg & Aneborn Fondkomission AB, hagberganeborn.se

Bodykom

Brev till aktieägarna

Bodykom

Villkor och aviseringar

Bodykom

Teckningsanmälan
(utan företräde)