Klas Nyström utses till tf. VD för Kiwok

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har idag den 19 april 2022 utsett Klas Nyström (född 1955) till tillförordnad verkställande direktör i bolaget. Klas, tidigare VD för HiQ Karlskrona AB, har varit ledamot av styrelserna i Kiwok Nordic AB (publ) och Kiwok Development AB sedan 2017. Han har varit 26 år i ledande befattningar inom Telekom-, IoT- och ICT-branschen samt 14 år som officer i Svenska flottan.

Klas efterträder Peter Åberg som varit vd i Kiwok sedan 9 september 2021 och före det varit knuten till bolaget som konsult. Peter lämnar tjänsten som vd i bolaget p.g.a. att tjänsten framöver kommer kräva mer tid och engagemang samtidigt som Peter inte har möjlighet att utöka sin insatts i bolaget.    

Styrelsen kommer nu inleda processen att söka ny ordinarie verkställande direktör för Kiwok Nordic AB (publ).

Stockholm 19 april 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:

Anders Östlund, styrelsens ordförande i Kiwok Nordic AB (publ)

Mejl: anders.oestlund@kiwok.se eller

Klas Nyström, vd i Kiwok Nordic AB (publ)

Mejl: klas.nystrom@kiwok.se

Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har metodpatent i USA och Sydkorea.